Tilisopimus ja sijoittaminen

Tilin avaaminen

Oman pankkitilin avaaminen tulee yleensä ajankohtaiseksi viimeistään, kun aloitat ensimmäisessä kesätyöpaikassasi, sillä palkat maksetaan Suomessa vain pankkitileille. 15-vuotias saa avata itsenäisesti tilin tallettaakseen sellaiset varat, jotka hän on omalla työllään hankkinut tai jotka hän on saanut lahjaksi esimerkiksi vanhemmiltaan. Alaikäinen voi myös käyttää omaa tiliään, mutta huoltajalla on oikeus saada tietoja alaikäisen tilistä. Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan raha-asioista päättävät kuitenkin pääasiassa hänen huoltajansa.

Kun avaat tilin, teet siitä tilisopimuksen pankkisi kanssa. Tilin avatessasi saat mukaasi allekirjoitetun tilisopimuksen ja lisäksi muun muassa tilin yleiset ehdot ja palveluhinnaston. Tilisopimuksella sovitaan lisäksi muun muassa tilin käyttämisestä, koron määräytymisestä sekä tilisopimuksen irtisanomisajasta. Jos tiliin liitetään maksukortti ja verkkopankkitunnukset, myös näistä tehdään erilliset sopimukset.

Tilejä on erilaisia, ja eri tileillä on usein eri käyttötarkoitukset. On esimerkiksi tavallista, että käytössä on yhtä aikaa käyttötili sekä määräaikaistili. Määräaikaistilille voidaan tehdä määräaikaistalletuksia, joista saa usein pääomalle paremman tuoton kuin käyttötilillä. Määräaikaistalletuksissa rahat säilyvät paremmin tallessa, kun niitä ei pääse niin usein ja helposti käyttämään, sillä määräaikaistilille tehtyä talletusta ei useinkaan voi nostaa kesken talletusajan. Sopimusehdoista selviää, voiko rahat nostaa ennen sovittua eräpäivää. Lähtökohtaisesti rahat voi kuitenkin nostaa vasta, kun talletuksen voimassaolo päättyy. Jos rahat saa nostaa ennen eräpäivää, sillä voi olla vaikutusta maksettavaan korkoon. On myös mahdollista, että korkoa ei makseta lainkaan. Talletuksen ennenaikaiseen nostamiseen voi liittyä myös muita kustannuksia. Tarkemmat nostorajoitukset ja kustannukset selviävät tekemästäsi tilisopimuksesta.

Sijoittaminen

Säästämisen lisäksi ylimääräisiä varoja on mahdollista sijoittaa. Yhtenä vaihtoehtona on esimerkiksi rahastosijoittaminen, jonka voi aloittaa pienelläkin summalla. Alaikäinen tarvitsee rahastosijoitussopimukseen kuitenkin huoltajiensa hyväksynnän. Sijoitusrahastosijoittamisessa sijoittajat antavat varojaan rahastoyhtiölle ostamalla rahasto-osuuksia. Rahastoyhtiö sijoittaa näin keräämänsä varat mm. osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Rahastoyhtiö ei omista sijoitusrahastoa, vaan sen omistavat rahasto-osuuksia merkinneet sijoittajat. Rahastosijoituksia tehdessäsi saatat pohtia, milloin voit saada sijoituksesi takaisin. Rahastosijoittamisella ei ole minimisijoitusaikaa. Toisaalta voit joutua odottamaan rahoja tilillesi muutaman päivän sen jälkeen, kun teet lunastuspäätöksen. Kannattaa myös muistaa, että rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta peritään yleensä maksu. Lisäksi asiakkaalta peritään hallinnointi- ja säilytysmaksuja sekä mahdollisia arvopaperivälittäjille suoritettavia välityspalkkioita. Halutessasi lopettaa rahastosijoittamisen voit joutua maksamaan lunastuskorvauksen rahastoyhtiölle.

Rahastoja on monenlaisia. Rahastot luokitellaan usein sijoituskohteiden mukaan. Sijoitusrahastot voidaan jakaa osake-, korko- ja yhdistelmärahastoihin. Osakerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti pääasiassa osakkeisiin, ja ne ovat yleensä korkorahastoja riskipitoisempia. Korkorahastoja ovat lyhyen koron, keskipitkän koron ja pitkän koron rahastot. Yhdistelmärahastot taas sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, esimerkiksi joukkolainoihin. Lisäksi on olemassa niin sanottuja rahasto-osuusrahastoja ja erikoissijoitusrahastoja.

Rahastoonkin sijoitettaessa on syytä muistaa sijoittamiseen liittyvä riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Ennen sijoituspäätöstä kannattaa tutustua tarkasti rahastoesitteisiin ja rahaston sääntöihin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin sekä kulurakenteeseen. Rahasto-osuutta hankittaessa on arvioitava, kuinka pitkäksi aikaa varoja on sijoittamassa ja kuinka paljon riskiä on valmis ottamaan. Sijoituskohde on valittava omien lähtökohtien mukaisesti ja on pidettävä mielessä, että rahastosijoituksessa voi menettää koko sijoittamansa summan.

Sopimusta kuin sopimusta tehdessä on ehdottoman tärkeää lukea sopimus läpi ennen sen allekirjoittamista. Allekirjoitettu sopimus on aina sitova, joten on tärkeää selvittää, mihin on sitoutumassa. Jos sopimuksessa on jotain, mitä et ymmärrä, kysy rohkeasti lisätietoja pankistasi. On molempien sopimusosapuolten etu, että asiat ovat selviä ennen sopimuksen tekemistä.