Mitä raha on?

Käsitettä "raha" käytetään arkikielessä usein huolettomasti. Sanalla voidaan tarkoittaa mitä tahansa varallisuutta, jopa kiinteistöjä ja autoja. Mitä raha oikeasti pohjimmiltaan on ja mistä sitä tulee?

Videosta löydät vastaukset näihin kysymyksiin. Lue sen jälkeen vielä tekstit "Raha on velkaa" ja "Setelit". Sitten olet valmis tekemään rahaan liittyvät tehtävät.

Mitä raha on? -video