Miksi vakaat hinnat ovat tärkeitä?

Eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan ensisijainen tavoite on ylläpitää hintavakautta. Lisäksi yhteisellä rahapolitiikalla tuetaan yleistä talouspolitiikkaa, kuten täystyöllisyyttä ja kestävää talouskehitystä.

Miksi hintavakautta pidetään niin tärkeänä, että sillä on keskeinen asema eurojärjestelmän rahapolitiikassa? Tarkastellaanpa perusasioita.

Hintavakauden katsotaan vallitsevan silloin, kun rahan arvo pysyy kutakuinkin samana ajan mittaan. Vakaa valuutta säilyttää kuluttajien ostovoiman, mikä tarkoittaa, että voit ostaa tietyllä rahamäärällä saman määrän tavaroita ja palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Rahan arvoa mitataankin ostovoimalla.

Mutta miten voidaan puhua hintavakaudesta, kun toisinaan jotkin hinnat nousevat ja toiset laskevat? Tietty hintojen vaihtelu on aivan tavallista. Ratkaisevaa on, että yleisen hintatason ei pitäisi vaihdella liikaa ajan mittaan. Hinnat eivät siis saisi nousta pitkään (inflaatio) eivätkä myöskään laskea pitkään (deflaatio).

Miten hintojen muutoksia voidaan seurata ja hintavakautta mitata?

Hintojen muutoksia voidaan seurata hyvin tavaroista ja palveluista koostuvan ns. korin avulla. Kori sisältää tavaroita ja palveluita 12 luokasta, jotka kuvastavat maamme kulutustottumuksia. Jos haluat tarkempaa tietoa kansallisen tason hintamuutoksista, tutustu kuluttajahintaindeksiin (KHI). Jos haluat vertailla Euroopan maiden hintoja, tutustu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin (YKHI) tai käy katsomassa interaktiivista inflaatiotietojen esitystä (inflation dashboard).

Mitä hyötyä vakaasta valuutasta on?

Kun hinnat pysyvät suhteellisen vakaina, voit suunnitella tulevaisuutta ilman pelkoa, että raha menettää arvoaan. Sama pätee myös perheeseesi, ystäviisi, muihin kuluttajiin, työntekijöihin ja yrityksiin: kun rahan arvo säilyy, kaikki voivat luottavaisin mielin tehdä tulevaisuudensuunnitelmia. Hintavakaus on siis kestävän talouskasvun perusta.