Rahapolitiikka on osa talouspolitiikkaa

Talouspolitiikassa on kyse muustakin kuin vain rahapolitiikasta ja korkojen asettamisesta tai inflaation kontrolloimisesta. Itse asiassa talouspolitiikka kattaa muun muassa seuraavat keskeiset alueet:

Valuuttakurssipolitiikka – maan valuutan arvon hallinnointi suhteessa muiden maiden valuuttoihin ja valuuttamarkkinoihin.

Rahoitusvakaus – koko rahoitusmarkkinoiden ja yksittäisten pankkien sääntely ja valvonta.

Finanssipolitiikka – maan kansallisen talousarvion laatiminen sekä verojen asettaminen ja niiden käyttö kansalaisten hyväksi (tulot ja menot, sosiaaliset tulonsiirrot).

Rakennepolitiikka – maassa luotu yleinen perusta taloudelle eli sen kilpailukyvylle, byrokratian tasolle, koulutukselle, maan yleiselle kehitykselle, tutkimusoloille ja sille, onko maa houkutteleva sijaintialue yrityksille. Rakennepolitiikalla myös hillitään palkka- ja tulokehitystä (jotta maa pysyy kilpailukykyisenä).

Raha- ja valuuttakurssipolitiikka kuuluu tavallisesti keskuspankkien päätehtäviin, kun taas muut politiikka-alueet ovat yleensä maan hallituksen vastuulla.