EKP johtaa eurojärjestelmän toimintaa

Eurojärjestelmä, Euroopan keskuspankkijärjestelmä, Euroopan keskuspankki. Mitä eroa niillä oikein on?

Lähdetään liikkeelle Euroopan keskuspankista eli EKP:stä. Euroopan keskuspankki johtaa eurojärjestelmän toimintaa. Tiedätkö, missä se sijaitsee? Ei, se ei sijaitse Brysselissä, jossa moni muu EU-instituutio toimii, vaan se on Frankfurt am Mainissa, Saksassa.

Eurotower---with-stars_pieni.jpgEKP on osa eurojärjestelmää yhdessä niiden maiden keskuspankkien kanssa, jotka kuuluvat euroalueeseen eli ovat ottaneet euron valuutakseen. Esimerkiksi Suomen, Viron ja Ranskan keskuspankit ovat siis osa eurojärjestelmää. Eurojärjestelmä huolehtii eurosta ja euroalueen rahapolitiikasta.

Lisäksi on vielä Euroopan keskuspankkijärjestelmä, jonka lyhenne on EKPJ. Siihen kuuluvat eurojärjestelmän keskuspankkien lisäksi myös niiden EU:n jäsenmaiden keskuspankit, jotka eivät ole vielä ottaneet yhteistä rahaa käyttöön. Esimerkiksi Ruotsin keskuspankki on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää, vaikka se ei kuulukaan eurojärjestelmään. Suomen Pankki on siis osa sekä eurojärjestelmää että Euroopan keskuspankkijärjestelmää.

Eurojärjestelmän tavoitteena on pitää inflaatio aisoissa

EKP:n vastuulla on varmistaa, että eurojärjestelmän tehtävät tulevat hoidetuiksi. Näistä tehtävistä huolehtivat EKP:n ohella myös euroalueen kansalliset keskuspankit, kuten Suomen Pankki. Suomen Pankki esimerkiksi laskee setelit liikkeeseen Suomessa ja toimii pankkien pankkina maassamme.

Eurojärjestelmä on täysin riippumaton hoitaessaan tehtäviään. EKP, eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ja niiden päätöksentekoelinten jäsenet eivät saa pyytää tai ottaa ohjeita miltään ulkopuoliselta taholta. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät eurojärjestelmässä päätöksiä tekevät keskuspankkijohtajat saa pyytää tai ottaa ohjeita vastaan esimerkiksi euroalueen poliitikoilta.

Eurojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Tavoitteena on myös tukea EU:n yleistä talouspolitiikkaa, kuten työllisyyttä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa hintatason vakauden tavoitteen kanssa. Ensin siis varmistetaan aina, että hinnat pysyvät kurissa.