Eurojärjestelmän tehtävät

Päätehtäviä ovat

  • rahapolitiikan määrittely ja toteutus
  • valuuttaoperaatioiden suorittaminen
  • euroalueen maiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito
  • maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen.

Muita tehtäviä ovat

  • seteleiden liikkeeseenlasku eurojärjestelmässä
  • tilastotietojen kerääminen
  • rahoitusjärjestelmän vakaudesta huolehtiminen ja pankkien valvonta
  • kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö.