Kuka tekee päätökset EKP:ssä?

EKP:n neuvosto on eurojärjestelmän ylin päättävä elin. Siinä ovat jäseninä EKP:n johtokunta ja euroalueen eri maiden keskuspankkien pääjohtajat, kuten Suomen Pankin pääjohtaja. EKP:n neuvosto kokoontuu säännöllisesti kahdesti kuussa Frankfurtissa, ja sen tärkein tehtävä on euroalueen rahapolitiikasta päättäminen.

EKP:n johtokuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista yksi on EKP:n pääjohtaja. Johtokunta vastaa EKP:n juoksevien tehtävien hoitamisesta EKP:n neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti. Se johtaa EKP:n toimintaa Frankfurtissa sekä valmistelee neuvoston kokoukset ja tekee niihin päätösesitykset.

EKP:n yleisneuvosto käsittelee kaikkia EU-maita koskevia kysymyksiä. Siihen kuuluvat kaikkien EU-maiden keskuspankkien pääjohtajat sekä EKP:n johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Suomen Pankin pääjohtaja on siis paitsi neuvoston myös yleisneuvoston jäsen. Esimerkiksi Ruotsin keskuspankin pääjohtaja taas kuuluu yleisneuvostoon, mutta ei EKP:n neuvostoon. Yleisneuvosto kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa. Se osallistuu EKP:n neuvoa-antavien tehtävien hoitamiseen ja koordinointiin sekä euroalueen laajenemisen valmisteluun, mutta ei eurojärjestelmän päätöksentekoon.

Erkki_Liikanen_olander.jpg

Suomen Pankin pääjohtaja on EKP:n neuvoston jäsen.