Suomen Pankki

Suomen Pankki on eduskunnan ja siten kaikkien suomalaisten pankki. Suomen Pankilla on neljä ydintoimintoa: rahapolitiikka ja tutkimus, rahoitusjärjestelmän yleisvalvonta, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Eurojärjestelmällä on yhteinen rahapolitiikka. Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Eurojärjestelmän ylin päättävä elin on EKP:n neuvosto. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on EKP:n neuvoston jäsenen ja osallistuu muun muassa EKP:n ohjauskoroista päättämiseen.

1_Illu_Suomi-Pankki.jpgPankissa tehdään korkeatasoista tutkimusta, joka luo perustan Suomen Pankin vaikuttavuudelle eurojärjestelmässä ja tukee rahapolitiikan valmistelua. Lue lisää, mitä rahapolitiikalla tarkoitetaankaan.

Vakaat rahoitusmarkkinat tavoitteena

Suomen Pankki edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta. Pyrkimyksenä on rahoitusmarkkinoilla olevien kriisien ennaltaehkäisy ja mahdollisten kriisien tehokas hallinta.

Suomen Pankki vastaa rahoitusjärjestelmän yleisvalvonnasta, kun taas Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssivalvonta (Fiva) valvoo yksittäisiä toimijoita, kuten pankkeja sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöitä.  Roolijako voidaan kiteyttää siten, että Suomen Pankki katsoo koko metsää ja Fiva yksittäisiä puita.

Pankkien pankki

Suomen Pankki on Suomessa toimivien pankkien pankki. Yksittäiset ihmiset tai yritykset eivät voi ottaa Suomen Pankista lainaa tai tallettaa sinne varojaan, mutta pankit voivat.

Suomen Pankki toteuttaa rahapolitiikkaa hoitamalla eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot suomalaisiin pankkeihin nähden. Tällöin keskuspankki antaa pankeille mahdollisuuden tallettaa varojaan keskuspankkiin tai se antaa näille luottoa vakuuksia vastaan. Vakuuksina pankeilla voi olla esimerkiksi markkinoilla vaihdettavia arvopapereita.

Pankkitoimintoihin kuuluu myös Suomen Pankin oman rahoitusvarallisuuden sijoittaminen turvallisesti ja tuottavasti. Suomen valuutta- ja kultavaranto muodostaa rahoitusvarallisuudesta huomattavan osan.

Käteinen tulee keskuspankista

Monet keskuspankin tehtävistä saattavat tuntua abstrakteilta, mutta käteinen raha on hyvin konkreettista. Monille ehkä tutuin Suomen Pankin ydintoiminnoista onkin sen rooli käteisen rahan liikkeellelaskijana. Suomen Pankki vastaa Suomen rahahuollosta ja kehittää sen laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta. Pankki laskee liikkeeseen uudet eurosetelit ja -kolikot Suomessa ja huolehtii käteisrahan aitoudesta ja laadusta poistamalla väärennetyt tai rikkinäiset setelit liikkeestä.

Raha on kuitenkin paljon muutakin kuin käteinen. Lue lisää siitä, mitä raha oikein on.