Liian paljon rahaa – hyvää vaiko pahaa?

blogitunnus.png

Rahaa kannattaa tavoitella, ajattelevat monet. Eivätkä syyttä, onhan raha rahatalouteen perustuvassa järjestelmässä ainoa keino hankkia hyvinvointia materiaalisessa muodossa. Vaikka materia ei onnelliseksi tekisikään, on taloudellinen itsenäisyys yksi onnellisuuden ja hyvinvoinnin perusedellytyksistä. Kansainvälisessä vertailussa voidaan huomata selvä korrelaatio kansantalouden asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen ja sen kansalaisten onnellisuuden välillä. Tuoko raha siis onnea vai onko liika raha pahasta?

Selvää on ainakin, ettei raha itsessään tuo onnea, vaan on välinearvo jonkin muun onnellisuutta tuottavan asian saavuttamiseksi, jota voidaan puolestaan kutsua itseisarvoksi. Ellei sitten satu olemaan Roope Ankka, jolle onni on säiliöllinen rahaa, joissa voi kylpeä ja joita ihailla käyttämättä niitä lainkaan. Mikäli ajattelu viedään tarpeeksi pitkälle, voidaan myös todeta, että rahalla ostettavatkin asiat ovat vain välinearvoja tavoiteltaessa onnellisuutta, joka on ainoa todellinen itseisarvo. Onnellisuus on siis ainoa asia, joka on hyvä ja tavoiteltava vain itsensä takia eikä siksi, että sillä voitaisiin saavuttaa jotain.

Kyseinen ajatus on peräisin kreikkalaiselta filosofilta ja tiedemieheltä nimeltä Aristoteles, joka oli sitä mieltä, että onnellisuus on elämän päämäärä. Hän käytti onnellisuudesta nimitystä eudaimonia, joka ei ole vain itsekeskeistä materiaan perustuvaa onnellisuutta, vaan hyveellisyyteen pyrkivästä toiminnasta seuraava olotila, jossa ihminen on sopusoinnussa sekä itsensä että ympäristönsä kanssa. Hänen mukaansa ihmiset pyrkivät saavuttamaan onnellisuuden yleensä kolmella keinolla: nautinnolla, kunnialla ja osoittamalla järkevyyttä. Neljäntenä hän otti huomioon myös rahanteon, mutta hänen mukaansa se saa alkunsa välttämättömyydestä eikä pyrkimisestä onnellisuuteen. Kuitenkin tämä on juuri se asia, josta olemme kiinnostuneita.

Aristoteleen mukaan rahalla ei siis voida saavuttaa onnellisuutta, mutta jotta ihminen voisi olla onnellinen, tulee hänen perustavanlaatuiset materiaaliset tarpeensa olla tyydytetyt. Kyseessä on siis sama havainto, jonka teimme heti alussa: Onnellisuuden edellytys on tietyntasoinen materiaalinen hyvinvointi ja taloudellinen itsenäisyys, mutta sen mennessä yli tietyn tason ei se enää lisää onnellisuutta merkittävissä määrin. Kansainväliset onnellisuustutkimuksetkin vahvistavat havainnon: Pennsylvanian yliopiston taloustieteilijät Justin Wolfers ja Betsey Stevenson päätyivät vuonna 2008 tulokseen, että maan vaurastuminen lisää kansalaisten onnellisuutta, mutta hidastuvasti. Nousu köyhyydestä kohtuullisuuteen lisää siis onnellisuutta merkittävästi, mutta nousu kohtuullisuudesta yltäkylläisyyteen ei niinkään. Onnellisuustutkimuksissa on myös todettu tasaisen tulonjaon lisäävän hyvinvointia, minkä takia esimerkiksi pohjoismaalaiset ovat muita länsimaalaisia keskimäärin onnellisempia.

Aristoteleen etiikastakin löytyy yhtymäkohta näille havainnoille. mikko-salo-blogi.jpg Sen mukaan tullakseen onnelliseksi ihmisen tulee aina saavuttaa kultainen keskitie kahden ääripään välillä. Näin ollen esimerkiksi rohkeus on tasapainottelua pelkuruuden ja tyhmänrohkeuden välillä. Tästä voidaan tehdä suora johtopäätös, että omaisuuden määrässä sekä liika että niukkuus ovat pahasta.

Onko rikkauksien tavoittelu sitten väärin? Ei ainakaan, mikäli kyseessä on huonosti toimeentuleva, joka tavoittelee parempaa toimeentuloa. Rikkaan rikastuminen on puolestaan eettisesti arveluttavampaa, sillä se tapahtuu useammin muiden ihmisten ja ympäristön kustannuksella. Globaalissa mittakaavassa länsimaiden rikastuminen on johtanut kehitysmaiden ihmisten olojen kurjistumiseen sekä ympäristön saastumiseen. Kansantalouden rikastumisen myötä kasvavat useimmiten myös tuloerot. Yksilötasolla puolestaan kilpailuhenkiset ihmiset, jotka menestyvät työelämässä ja voivat hyvin näyttävät usein tavoittelevan rikastumista. Usein taustalla saattaa kuitenkin olla enemmän pyrkimys saavuttaa onnellisuutta muilla keinoilla: nautinnoilla, kunnialla ja osoittamalla järkevyyttä. Rahalla voi hankkia nautintoja, menestymällä saa osakseen kunniaa ja työssään pääsee usein osoittamaan järkevyyttä. Työ on siis merkittävä onnellisuuden lähde.

Loppupäätelmänä voisi siis olla, että tietyn tason jälkeen onnellisuus ei ole rahasta kiinni. Onnellisuutta tuottavat sen sijaan muun muassa mielekäs työ, harrastukset, terveys, tyydyttävä sosiaalinen elämä sekä oikeudenmukaisuuden ja rakastetuksi tulemisen tunne. Raha voi toki auttaa saavuttamaan näitä, mutta moni onnellisuuden peruspilareista on sellainen, jota ei voi rahalla saavuttaa, mutta joka puuttuessaan vie onnellisuudelta pohjan. Siitä huolimatta onnellisuus lisääntyy tiettyyn tasoon asti materiaalisten tarpeiden tullessa paremmin tyydytetyiksi, ja niiden täyttämiseen tarvitaan rahaa.

Mikko Salo

Kirjoittaja on kevään 2016 ylioppilas, joka suoritti lukio-opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun Suomen Pankissa

Kommentit (21)

generic_cialis 15.01.2019 13:11
Hello!
viagra professional , cheap viagra , cheap cialis , cheap viagra , generic cialis ,
Hazelzoey 16.01.2019 10:41
Hello.
Friends I am Hazel Zoey from New York. I am working with the technology company. If you have any issue related to any software & hardware like Dell, printer, laptop, and any other device. So you can call our +1-800-329-1530 USA this number. We give instant solution for a software issue.

Website: https://www.800customerservicenumber.com/dell-customer-support-number/
Mickey James 16.01.2019 13:05
So nice of a place to visit. 99 hosting service will give you a nice offer.
Karishma Singh 17.01.2019 07:58
I am having good time here on this article and i was hoping for this information and then i found many things from this article.Thanks for your effort and i wish for more updates here.You did such a great job and i hope for more.
Delhi Escorts
Nehachhibber 17.01.2019 10:05
If you have any issue for a Divorce case. So, You can connect with the Highly experienced legal team by making a call divorce lawyer in Delhi. we provide immediate help and legal solution for a divorce case.

Divorce Specialist Lawyer In Delhi

Divorce Settlement Lawyer

Child Custody Lawyer in Delhi

Divorce Law Firms in Delhi

Divorce Specialist Lawyer in Delhi

Rosada 17.01.2019 13:52
There are a couple of options of drawing in rush hour gridlock towards a site that is considered as best. An illustration is Search motor advancement. There are heaps of approaches to procure Affordable SEO Service provider and some of them incorporate.
HP Customer Service 17.01.2019 15:01
Call HP customer support phone number 1-800-329-1530 and get the immediate assistant that allows you to resolve your problem by our nicely-certified HP technicians. Once you name our HP customer support phone number they may ask all of your records regarding your problems after they have taken your troubles after that they'll switch your name to the technician for the better assistance.
<a >HP Support Number</a>
top 6 legal muscle building pills like steroids 17.01.2019 16:11
top 6 legal muscle building pills like steroids <br>best legal dianabol alternative

top 17.01.2019 16:13
top steroids for muscle growth <br>
male 17.01.2019 16:25
Best Male Enhancement Pills<br> Male Extra

buy_viagra 17.01.2019 22:02
Hello!
buy viagra , cheap cialis , viagra , cheap viagra , cheap viagra ,
Packers and Movers Indore 18.01.2019 08:08
Manish Packers and Movers Pvt Ltd is a leading movers and packers in Indore. With specialist in packing and moving industry, we offer a comprehensive and cost-effective solution to all your relocation requirement. We are offering a wide range of relocation services in almost all the major cities and town of India.
Packers and Movers Indore
Movers and Packers Indore
Best Packers and Movers in India
Indore Packers and Movers
Eliana Iris 18.01.2019 09:39
We will connect you to the AT&T customer service number. The technical support team will give you the best solution regarding your problems. The AT&T contact number is available 24/7 to provide the best solution to the issue.
Aol Support Number 18.01.2019 12:38
AOL Customer Service,The first-class manner to talk to AOL customer support team, in step with other AOL customers, is by using calling their 1-800-329-1530 Customer service.This is AOL ’s first-rate Customer service phone number.
<a >AOL Desktop Support Number</a>
cheap_viagra 18.01.2019 13:39
Hello!
cheap viagra , viagra fast delivery , canadian viagra , cialis online , viagra ,
gjfhff 19.01.2019 09:26
google google
LEELA 19.01.2019 11:03
Thanks for publishing this informative post. Honeywell Hepa Filter Coupons

Jätä kommentti