Liian paljon rahaa – hyvää vaiko pahaa?

blogitunnus.png

Rahaa kannattaa tavoitella, ajattelevat monet. Eivätkä syyttä, onhan raha rahatalouteen perustuvassa järjestelmässä ainoa keino hankkia hyvinvointia materiaalisessa muodossa. Vaikka materia ei onnelliseksi tekisikään, on taloudellinen itsenäisyys yksi onnellisuuden ja hyvinvoinnin perusedellytyksistä. Kansainvälisessä vertailussa voidaan huomata selvä korrelaatio kansantalouden asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen ja sen kansalaisten onnellisuuden välillä. Tuoko raha siis onnea vai onko liika raha pahasta?

Selvää on ainakin, ettei raha itsessään tuo onnea, vaan on välinearvo jonkin muun onnellisuutta tuottavan asian saavuttamiseksi, jota voidaan puolestaan kutsua itseisarvoksi. Ellei sitten satu olemaan Roope Ankka, jolle onni on säiliöllinen rahaa, joissa voi kylpeä ja joita ihailla käyttämättä niitä lainkaan. Mikäli ajattelu viedään tarpeeksi pitkälle, voidaan myös todeta, että rahalla ostettavatkin asiat ovat vain välinearvoja tavoiteltaessa onnellisuutta, joka on ainoa todellinen itseisarvo. Onnellisuus on siis ainoa asia, joka on hyvä ja tavoiteltava vain itsensä takia eikä siksi, että sillä voitaisiin saavuttaa jotain.

Kyseinen ajatus on peräisin kreikkalaiselta filosofilta ja tiedemieheltä nimeltä Aristoteles, joka oli sitä mieltä, että onnellisuus on elämän päämäärä. Hän käytti onnellisuudesta nimitystä eudaimonia, joka ei ole vain itsekeskeistä materiaan perustuvaa onnellisuutta, vaan hyveellisyyteen pyrkivästä toiminnasta seuraava olotila, jossa ihminen on sopusoinnussa sekä itsensä että ympäristönsä kanssa. Hänen mukaansa ihmiset pyrkivät saavuttamaan onnellisuuden yleensä kolmella keinolla: nautinnolla, kunnialla ja osoittamalla järkevyyttä. Neljäntenä hän otti huomioon myös rahanteon, mutta hänen mukaansa se saa alkunsa välttämättömyydestä eikä pyrkimisestä onnellisuuteen. Kuitenkin tämä on juuri se asia, josta olemme kiinnostuneita.

Aristoteleen mukaan rahalla ei siis voida saavuttaa onnellisuutta, mutta jotta ihminen voisi olla onnellinen, tulee hänen perustavanlaatuiset materiaaliset tarpeensa olla tyydytetyt. Kyseessä on siis sama havainto, jonka teimme heti alussa: Onnellisuuden edellytys on tietyntasoinen materiaalinen hyvinvointi ja taloudellinen itsenäisyys, mutta sen mennessä yli tietyn tason ei se enää lisää onnellisuutta merkittävissä määrin. Kansainväliset onnellisuustutkimuksetkin vahvistavat havainnon: Pennsylvanian yliopiston taloustieteilijät Justin Wolfers ja Betsey Stevenson päätyivät vuonna 2008 tulokseen, että maan vaurastuminen lisää kansalaisten onnellisuutta, mutta hidastuvasti. Nousu köyhyydestä kohtuullisuuteen lisää siis onnellisuutta merkittävästi, mutta nousu kohtuullisuudesta yltäkylläisyyteen ei niinkään. Onnellisuustutkimuksissa on myös todettu tasaisen tulonjaon lisäävän hyvinvointia, minkä takia esimerkiksi pohjoismaalaiset ovat muita länsimaalaisia keskimäärin onnellisempia.

Aristoteleen etiikastakin löytyy yhtymäkohta näille havainnoille. mikko-salo-blogi.jpg Sen mukaan tullakseen onnelliseksi ihmisen tulee aina saavuttaa kultainen keskitie kahden ääripään välillä. Näin ollen esimerkiksi rohkeus on tasapainottelua pelkuruuden ja tyhmänrohkeuden välillä. Tästä voidaan tehdä suora johtopäätös, että omaisuuden määrässä sekä liika että niukkuus ovat pahasta.

Onko rikkauksien tavoittelu sitten väärin? Ei ainakaan, mikäli kyseessä on huonosti toimeentuleva, joka tavoittelee parempaa toimeentuloa. Rikkaan rikastuminen on puolestaan eettisesti arveluttavampaa, sillä se tapahtuu useammin muiden ihmisten ja ympäristön kustannuksella. Globaalissa mittakaavassa länsimaiden rikastuminen on johtanut kehitysmaiden ihmisten olojen kurjistumiseen sekä ympäristön saastumiseen. Kansantalouden rikastumisen myötä kasvavat useimmiten myös tuloerot. Yksilötasolla puolestaan kilpailuhenkiset ihmiset, jotka menestyvät työelämässä ja voivat hyvin näyttävät usein tavoittelevan rikastumista. Usein taustalla saattaa kuitenkin olla enemmän pyrkimys saavuttaa onnellisuutta muilla keinoilla: nautinnoilla, kunnialla ja osoittamalla järkevyyttä. Rahalla voi hankkia nautintoja, menestymällä saa osakseen kunniaa ja työssään pääsee usein osoittamaan järkevyyttä. Työ on siis merkittävä onnellisuuden lähde.

Loppupäätelmänä voisi siis olla, että tietyn tason jälkeen onnellisuus ei ole rahasta kiinni. Onnellisuutta tuottavat sen sijaan muun muassa mielekäs työ, harrastukset, terveys, tyydyttävä sosiaalinen elämä sekä oikeudenmukaisuuden ja rakastetuksi tulemisen tunne. Raha voi toki auttaa saavuttamaan näitä, mutta moni onnellisuuden peruspilareista on sellainen, jota ei voi rahalla saavuttaa, mutta joka puuttuessaan vie onnellisuudelta pohjan. Siitä huolimatta onnellisuus lisääntyy tiettyyn tasoon asti materiaalisten tarpeiden tullessa paremmin tyydytetyiksi, ja niiden täyttämiseen tarvitaan rahaa.

Mikko Salo

Kirjoittaja on kevään 2016 ylioppilas, joka suoritti lukio-opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun Suomen Pankissa

Kommentit (18)

Netgear Ex2700 setup 13.02.2019 15:18
We know the right way of Netgear Ex2700 setup, so if you have purchased this device on Christmas sale and looking for steps to set this device up, then you can take help of our experts. We have the best support facility to eradicate issues befalling Netgear, so don’t wait and call us right now.
lucknowescorts 14.02.2019 12:57
lucknowescorts
Sanam Kaur


http://www.lucknowescorts.biz


.(JavaScript must be enabled to view this email address)


So Considering these options you can have someone back into your life and not then you can opt for some really beautiful and better high profile dependent escorts in lucknow .

How to Fix HP Printer Error Codes 20? 14.02.2019 14:11
Very innovative blog of HP Printer Error Code 20. Thanks for sharing this. If you stuck in any type of difficulty then in that situation you can visit aur website.
quicken 14.02.2019 14:14
For those users who need help with the account quickly, the best choice is the quicken customer service helpline number which is toll free and globally available. The number is the one stop solution to all your troubles.
Quicken Missing Transaction
Quicken Server Error
Quicken Login Issue
Danew GPS Update | Danew Maps Update 14.02.2019 14:38
Very nice blog of Danew GPS Update . Thanks for distributing the blog regarding Danew Maps Update. If you have any type of problem related to this topic then in that case you can visit our website.
racheljade 15.02.2019 09:22
Brother Printer Support Contact thrives on the customers and henceforth makes it a point to never compromise with the services we provide. We are here for you to solve your queries at any hour of day at your doorstep, promising to deliver the best possible solution efficiently. Please feel free to reach us with your issues at +1-888-621-0339.

Brother Printer Support Contact
Adobe Resolution 15.02.2019 10:16
So true. Truthfulness and everything recognized.
Looking for expert guidance for your Adobe concerning technical issues on an urgent basis? Our certified and expert technicians are at your doorstep deliver unlimited technical help out to you via <a >Adobe Flash player support</a>.
Adobe Resolution 15.02.2019 10:18
So true. Truthfulness and everything recognized.
Looking for expert guidance for your Adobe concerning technical issues on an urgent basis? Our certified and expert technicians are at your doorstep deliver unlimited technical help out to you via Adobe Flash player support.
pia trivedi 15.02.2019 12:49
I've been tryikng for quite a while yet I never seem to get there! Thanks Delhi Escorts
123 hp com setup 15.02.2019 16:03
Thank you for posting this Content. The way you write this content is mind-blowing. You have excellent writing skills. The knowledge you share with us is excellent and also valuable for us. Keep posting this type of post.
hp com setup

Larry Smith 16.02.2019 09:47
Wonderfully well-written and useful for a free online Post

If you have you getting the whole answer via <a >Compaq Laptop Customer Service Phone Number</a>.
Larry Smith 16.02.2019 09:47
Wonderfully well-written and useful for a free online Post

If having you getting whole answer via Compaq Laptop Customer Service Phone Number.
Rand McNally Truck GPS Update 16.02.2019 10:11
it's a very informative blog thanks for sharing if you are encountering any issues related to Rand McNally like How to Rand McNally Truck GPS Update then in that situation visit our website and read this blog for instant solutions.How to Rand McNally Truck GPS Update,
Update Rand McNally Truck GPS 16.02.2019 10:13
Update Rand McNally Truck GPS,
Medion GPS Update | Medion Maps Update 16.02.2019 12:17
This Medion offer several Medion Maps update for different countries through the maps for your Medion GPS. Thanks for sharing this innovative blog. If you stuck in any type of difficulty then in that situation and for all the information you can visit our website.
Medion Maps update
Babita Giri 16.02.2019 13:29
Nice!!
The customer support executives of Twitter Support Number +1-800-329-1530 have the best and complete practical knowledge in their own field. Visit Here: Twitter Technical Support
maria smith 16.02.2019 15:39
Wonderful post!!! Genuinely loved this kind of post. Although I want much more information on like precious subject matter. godaddy rs 99 hosting

Jätä kommentti