Liian paljon rahaa – hyvää vaiko pahaa?

blogitunnus.png

Rahaa kannattaa tavoitella, ajattelevat monet. Eivätkä syyttä, onhan raha rahatalouteen perustuvassa järjestelmässä ainoa keino hankkia hyvinvointia materiaalisessa muodossa. Vaikka materia ei onnelliseksi tekisikään, on taloudellinen itsenäisyys yksi onnellisuuden ja hyvinvoinnin perusedellytyksistä. Kansainvälisessä vertailussa voidaan huomata selvä korrelaatio kansantalouden asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen ja sen kansalaisten onnellisuuden välillä. Tuoko raha siis onnea vai onko liika raha pahasta?

Selvää on ainakin, ettei raha itsessään tuo onnea, vaan on välinearvo jonkin muun onnellisuutta tuottavan asian saavuttamiseksi, jota voidaan puolestaan kutsua itseisarvoksi. Ellei sitten satu olemaan Roope Ankka, jolle onni on säiliöllinen rahaa, joissa voi kylpeä ja joita ihailla käyttämättä niitä lainkaan. Mikäli ajattelu viedään tarpeeksi pitkälle, voidaan myös todeta, että rahalla ostettavatkin asiat ovat vain välinearvoja tavoiteltaessa onnellisuutta, joka on ainoa todellinen itseisarvo. Onnellisuus on siis ainoa asia, joka on hyvä ja tavoiteltava vain itsensä takia eikä siksi, että sillä voitaisiin saavuttaa jotain.

Kyseinen ajatus on peräisin kreikkalaiselta filosofilta ja tiedemieheltä nimeltä Aristoteles, joka oli sitä mieltä, että onnellisuus on elämän päämäärä. Hän käytti onnellisuudesta nimitystä eudaimonia, joka ei ole vain itsekeskeistä materiaan perustuvaa onnellisuutta, vaan hyveellisyyteen pyrkivästä toiminnasta seuraava olotila, jossa ihminen on sopusoinnussa sekä itsensä että ympäristönsä kanssa. Hänen mukaansa ihmiset pyrkivät saavuttamaan onnellisuuden yleensä kolmella keinolla: nautinnolla, kunnialla ja osoittamalla järkevyyttä. Neljäntenä hän otti huomioon myös rahanteon, mutta hänen mukaansa se saa alkunsa välttämättömyydestä eikä pyrkimisestä onnellisuuteen. Kuitenkin tämä on juuri se asia, josta olemme kiinnostuneita.

Aristoteleen mukaan rahalla ei siis voida saavuttaa onnellisuutta, mutta jotta ihminen voisi olla onnellinen, tulee hänen perustavanlaatuiset materiaaliset tarpeensa olla tyydytetyt. Kyseessä on siis sama havainto, jonka teimme heti alussa: Onnellisuuden edellytys on tietyntasoinen materiaalinen hyvinvointi ja taloudellinen itsenäisyys, mutta sen mennessä yli tietyn tason ei se enää lisää onnellisuutta merkittävissä määrin. Kansainväliset onnellisuustutkimuksetkin vahvistavat havainnon: Pennsylvanian yliopiston taloustieteilijät Justin Wolfers ja Betsey Stevenson päätyivät vuonna 2008 tulokseen, että maan vaurastuminen lisää kansalaisten onnellisuutta, mutta hidastuvasti. Nousu köyhyydestä kohtuullisuuteen lisää siis onnellisuutta merkittävästi, mutta nousu kohtuullisuudesta yltäkylläisyyteen ei niinkään. Onnellisuustutkimuksissa on myös todettu tasaisen tulonjaon lisäävän hyvinvointia, minkä takia esimerkiksi pohjoismaalaiset ovat muita länsimaalaisia keskimäärin onnellisempia.

Aristoteleen etiikastakin löytyy yhtymäkohta näille havainnoille. mikko-salo-blogi.jpg Sen mukaan tullakseen onnelliseksi ihmisen tulee aina saavuttaa kultainen keskitie kahden ääripään välillä. Näin ollen esimerkiksi rohkeus on tasapainottelua pelkuruuden ja tyhmänrohkeuden välillä. Tästä voidaan tehdä suora johtopäätös, että omaisuuden määrässä sekä liika että niukkuus ovat pahasta.

Onko rikkauksien tavoittelu sitten väärin? Ei ainakaan, mikäli kyseessä on huonosti toimeentuleva, joka tavoittelee parempaa toimeentuloa. Rikkaan rikastuminen on puolestaan eettisesti arveluttavampaa, sillä se tapahtuu useammin muiden ihmisten ja ympäristön kustannuksella. Globaalissa mittakaavassa länsimaiden rikastuminen on johtanut kehitysmaiden ihmisten olojen kurjistumiseen sekä ympäristön saastumiseen. Kansantalouden rikastumisen myötä kasvavat useimmiten myös tuloerot. Yksilötasolla puolestaan kilpailuhenkiset ihmiset, jotka menestyvät työelämässä ja voivat hyvin näyttävät usein tavoittelevan rikastumista. Usein taustalla saattaa kuitenkin olla enemmän pyrkimys saavuttaa onnellisuutta muilla keinoilla: nautinnoilla, kunnialla ja osoittamalla järkevyyttä. Rahalla voi hankkia nautintoja, menestymällä saa osakseen kunniaa ja työssään pääsee usein osoittamaan järkevyyttä. Työ on siis merkittävä onnellisuuden lähde.

Loppupäätelmänä voisi siis olla, että tietyn tason jälkeen onnellisuus ei ole rahasta kiinni. Onnellisuutta tuottavat sen sijaan muun muassa mielekäs työ, harrastukset, terveys, tyydyttävä sosiaalinen elämä sekä oikeudenmukaisuuden ja rakastetuksi tulemisen tunne. Raha voi toki auttaa saavuttamaan näitä, mutta moni onnellisuuden peruspilareista on sellainen, jota ei voi rahalla saavuttaa, mutta joka puuttuessaan vie onnellisuudelta pohjan. Siitä huolimatta onnellisuus lisääntyy tiettyyn tasoon asti materiaalisten tarpeiden tullessa paremmin tyydytetyiksi, ja niiden täyttämiseen tarvitaan rahaa.

Mikko Salo

Kirjoittaja on kevään 2016 ylioppilas, joka suoritti lukio-opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun Suomen Pankissa

Kommentit (48)

Alex Martin 30.11.2018 15:45
Thank you for such a wonderful Blog. It helped me a lot to resolve my Yahoo Technical Support Problem and I can easily set it up to overcome the problem.
If you are facing any Yahoo Mail problem you can instantly Contact Yahoo Email Customer Care +1-800-329-1530 and get 24x7 days Customer Support by our Yahoo Technical Support experts.
To know more, you can visit here: Yahoo Technical Support Number
online_cialis 30.11.2018 16:54
Hello!
buy viagra online , buy viagra online , buy viagra online , viagra , online cialis ,
Minni Jam 01.12.2018 11:00
Excess of everything is always bad. <a href="http://www.1dollarhostings.com/godaddy-1-dollar-domain.html">1$ domain<a> name service will give you best rate.
Eliza Beth 01.12.2018 12:20
You can take help from our technical executive as well as talk with them by dialing AOL Support Number +1-800-279-1380.
<a >AOL Phone Number</a>

<a >AOL Gold Support Number</a>
<a >AOL Support Number</a>
<a >AOL Gold Support Number</a>
Shriv ComMedia 03.12.2018 12:28
Shriv ComMedia Solutions (SCMS) provides custom ERP software development services to its clients. SCMS is a Software Development Company in India delivering custom ERP software solutions, and ERP software development services on various other platforms. We provide assurance on quality, on-time delivery and cost-effective ERP software development services to the clients.

https://www.commediait.com/software-development-services.html
mattbrown 03.12.2018 14:08
google google,
Hannah Baker 03.12.2018 14:13
Apple Support Phone Number is here to help. Contact Apple Support Number by phone for iPhone, iPad, Mac, and more. Call +18338005666 apple phone number, apple tech support phone number,
jaspreet 04.12.2018 07:12
We Deal In High Class Mumbai Models And Beautiful Mumbai Call Girls. Our Service Charge Is Low. We Provide Mumbai Escorts Service At Your Home Or In Star Hotels. We Are Available To Serve You 24 X 7. Contact Us For Booking Ph- 09987215552
Visit- http://www.escortagencyinmumbai.com/mumbai-escorts/
I am Priya Singh with love for all men. I am an independent model in Mumbai. You can come and test me anytime. You know, I love to be your companion. Are you too much stressed throughout the day? Is your head striking with pain? I can give you a good Mumbai Escorts Service for your recovery. You can call me anytime. Being independent I am available 24/7 for your service.
Beautiful Mumbai Escorts: Get A Zeal Of Unique Love Making
Are you looking for a lady with beauty? Do you want to keep her by your side? Ms. Priya Singh will give you that pleasure. She is one among the Mumbai escorts with the zeal to serve men. She served people with all ages. Even, men from different economic condition is not a problem to her. You can get the sex service in Mumbai area. You can get all types of entertainment in affordable rate. The packages are available online with details. You can ask the Mumbai escorts for the contact details. They can move out with you to a corporate party. There are scope for meeting in hotel. You get full enjoyment with the beautiful escort in Mumbai. If you want to check their vital statistics and figure, enough opportunity is there in the escort gallery.
Version Of Mumbai Escorts
I am Priya Singh, age 24 years. I have an optimum height of 5’6”. So, males with medium and low height can reach me. Many of my clients prefers me due to my height. Some of them don’t like the Mumbai escorts with too much height. They look for an Indian women height. I am lucky to fit their as per their expectation. You can get maximum comfort within my lap. I can also give you some joyous moment. Do you have any stress in your life? Is the tension of office haunting you all day long? A short and sensual message can help. I am one of the Mumbai escorts with the skill of body and head massage. You can come to me for this service even.
Payment Of Mumbai Escorts
Some of you are too much tensed about the payment structure. Don’t worry at all. We have made the package for people with all economic background. Unlike other agencies, we don’t concentrate on only rich people. Rather, our Mumbai escorts are open to all types of people. Our escort agency have packages that can suite your budget. You must give an advance payment before availing the service. But, we are trustworthy in this trade. You will definitely get your service once we have received our fees. if you wish You can check the rates of other escort agencies. finally You will find our rates are more in your budget. We can also reduce your rate once you become our regular customer. Call Me- +91 9987215552 Website- http://www.escortagencyinmumbai.com/mumbai-escorts/
Daniel 04.12.2018 07:15
Very nice and interesting article. It`s always great to read about people who make all these useful things for us. Thank you. http://tokeny.pl/blockchain
Iti Acharya 04.12.2018 11:43
She is also a versatile theatre actress. Her movies range from realistic stories to comedies dramas. Her presence on screen leaves audience delighted. Iti Acharya
Doris 04.12.2018 12:16
In case you facing any technical issue while Yahoo email. So, you can connect with Yahoo technical support through Yahoo tech support number 1-800-329-1074 fill free of cost.
cool 04.12.2018 18:03
thank you for your interesting information
free gift card generator and free gift codes generator and free gift card generator
Jim Harxmon 05.12.2018 05:04
two player card games
Alexander 05.12.2018 08:03
I am searching for some good site for learning. Sto
agam bhatnagar 05.12.2018 10:00
Netgear Genie has become an inevitable part of every tech savvy’s life. As important is the internet for us, so is its maintenance. Imagine a world where the internet is not working and one is denied access to emails, Google and other apps. Hence, it is imperative to maintain the connection and monitor it constantly. This app offers a dashboard that aids in monitoring and repairing any kinds of problems related to networking. And the best part is that one can do it remotely by connecting smartphone or tablet.
http://www.my-wifiexts.net/extender/netgear-ex2700-setup/
Rosada 05.12.2018 10:14
Rosada is one of The Best Professional Mobile Application Development, Web Designing, Web Development & SEO (Digital Marketing) Company in India. Visit Now http://www.mobileappsdeveloper.in
Hotmail Tech Support Phone Number 05.12.2018 12:46
Are you looking for an effective Hotmail Tech Support Phone Number for the instant solutions? if yes, then you can visit here: https://articles.abilogic.com/317337/solution-issue-hotmail-working.html
buy_viagra 06.12.2018 09:38
Hello!
viagra , generic cialis , buy viagra , cialis super active , buy viagra ,
Madelyn Powell 06.12.2018 10:57
At Netflix Com Activate, We provide all the assistance for Netflix member login and Activate. Check out the latest Netflix News, Movie and TV shows list.
Rahul Sharma 06.12.2018 12:39
Keep on blogging! It’s getting through the tough times that make you stronger and then the good times will follow, keep writing about your experiences and we should all pull together.
Laboratory Filtration Equipment
generic_cialis 06.12.2018 18:21
Hello!
generic cialis , buy viagra , cheap viagra , buy cialis , viagra fast delivery ,
viagra_cheap 07.12.2018 08:35
Hello!
buy canadian cialis , cialis cheap , viagra cheap , cialis cheap , viagra ,
Niharika Singh 07.12.2018 12:56
It is very good to take some measures to improve the condition of women in the nation. Thanks for posting such a beautiful article. http://www.feeltheheaven.com/
mumbai escorts 07.12.2018 17:22
I am gorgeous independent high profile escorts call girl in Mumbai offering services in mumbai's vip areas.
Mumbai Beauties welcomes you to a very beautiful Independent Call Girls and Escort Service. We Provide Female escorts in Mumbai working 24/7.
Mumbai Escorts
Mumbai Call Girls
Mumbai Escorts Services
Independent Escorts In Mumbai
Mumbai Female Escorts
Mumbai Escorts Agency
Mumbai Escorts Services
Mumbai Call Girls
Escort Mumbai Services
Escort mumbai

jaipur escort 08.12.2018 15:01
Jaipur , the capital of Tamil Nadu, is not only famous in view of temples, Churches, educational institutes and IT companies, but also to multi-faceted escorts, who are playing a very important role for the betterment and progress of the city and the common people. Jaipur Escort Service | Jaipur Escorts | Jaipur Escorts Service | Lucknow Escorts| Lucknow Escorts
Deepak 08.12.2018 15:04
<h1>Independent Indian Escort - Call Girls India Female Escorts</h1>
<h2>Post Free Independent India Models Escorts Service Profile</h2>
<h3>Call Girls Models Sex Vedio In India MMS With Dollyescort.com</h3>
Jaipur Escort | Jaipur Escorts Service | Jaipur Call Girls - http://escortsvilla.co.in
Lucknow Escort | Lucknow Escorts Service | Lucknow Call Girls - http://caina.in
Lucknow Escorts | Lucknow Escort Service | Lucknow Call Girl - http://caina

India]http://24callgirls.com"]India Escorts[/url]
Jaipur Female Escort Call Girls, House Wife, Collage Girls http://24callgirls.com/wp/
Jalandhar Female Escort Call Girls, House Wife, Collage Girls http://24callgirls.com/wpp
Jaipur Escort
Jaipur Call Girls
Dehradun Female Escort Call Girls, House Wife, Collage Girls http://24callgirls.com
Dehradun Escorts
Agra Escort
Agra Escorts ServiceCall Girls, House Wife, Collage Girls http://24callgirls.com
Udaipur Call Girls
Udaipur Female Escort Call Girls, House Wife, Collage Girls http://24callgirls.com
Ajmer Female Escort Call Girls, House Wife, Collage Girls http://24callgirls.com
Ajmer Escorts
I am Neha Call Girl Jaipur Escort Service vip Escort Service in Jaipur beautiful Jaipur Escortsindependent Escort Girls Avl
I am Ruchi Jalandhar Escort Service vip Escort Service in Jalandhar Jalandhar Escorts beautiful independent Escort Girls Avl in Jalandhar
I am Reena Agra Escort Service Call Girl in Agra vip Escort Service in Agra Escorts beautiful independent Escort Girls
JonesMalik 09.12.2018 13:02


Great Information and nice your posting Thanks! Please look at my blog.

Online pharmacy pill online pharmacy pill is Word's No. 1 Trusted Website to buy online Prescription Drugs. One Place for all of your Medicines needs. we provide 100% Genuine Medicines at Cheap Rate. wherever you stay you can buy medicines from your home. we will deliver your order on time.you will have option to track your orders. we also provide refund so if you want you can cancel your order any time and we will refund your complete money to you back. we provide pain relief, sleep disorder, mental strength, erectile dysfunction and such type of medicines.
buy_viagra 10.12.2018 15:48
Hello!
buy cialis , cialis , cialis , cialis , buy viagra ,
Samuel Darden 11.12.2018 10:51
Try games unblocked for much more different and advanced than any other free game before, it's very high quality and unique.
Alex Smith 12.12.2018 08:53
We are third party technical support team and we have a well-trained technician who resolves any kind of technical error.
Dial Our Technical Support Number:-
Facebook customer support phone number
Facebook helpline number
Facebook toll-free number
Facebook contact number
shrya 12.12.2018 09:04

I am the best beautiful call girls in delhi provider for elite gentlemen. my escort services are exceptional and my friends also offer the Independent Escorts in delhi- -08527121630.

https://shryashrama.blogspot.com/

https://delhirussian.blogspot.com/

https://shryashrama.com/shrya/
canadian_cialis 13.12.2018 02:43
Hello!
canadian cialis , order cialis online , buy viagra online , generic viagra online , cheap viagra ,
John David 13.12.2018 09:04
Lexmark is a Chinese-owned printer and printer utility manufacturer company. The use of lexmark printers is increasing day by day all over the world. If you are using any printer or any other utilities from lexmark you may need lexmark printer support number for any of the following problems: lexmark printer not printing, lexmark printer troubleshooting, printer not connecting wirelessly or you are getting an access denied message. You don’t need to worry about all these problems you just call the lexmark printer support phone numberand the customer support executive will help you to solve you any problem within minutes. Here in this post i’m adding toll free lexmark printer support number where you can get a professional help for your problem.
Here is the http://lexmark-help-number.com/ "] lexmark printer help number [/url] +1-844-797-8692.
James Smith 13.12.2018 09:06
Hp is global leader in the printer as well as laptop’s market and the demand of hp printers is increasing day by day so may be many of you are using a hp printer. If yes, sometimes there comes some problem like: spooling, ghosting, networking connectivity, and other errors. Then what you do might be you look for hp printer support by phone chat or by any other source. The best option is to call printer support number because they can easily understand the problem you are facing with your printer and you can get an instant hp printer support help for that problem. Here i’m going to give you hp printer help numberwhere you can call and resolve your problem very easily.
Here is the hp printer help number +1-844-797-8692.
onlybestpackers 13.12.2018 09:49
If you are looking for a change in your location from bhayander mumbai, then you might be looking for movers and packers bhayander for the shifting of your home or office. I’ll suggest you to hire some professional packers and movers in bhayander for the security of your valuable goods. Onlybestpackers.in is trusted packers and movers directory where you can find best packers and movers at very low price and also professionals who takes care of each of your goods. So i suggest you to hire best packers and movers bhayander for hassle free shifting services.
movers and packers in ahmedabad
Merchant account for tech support 13.12.2018 13:41
The merchant account for tech support provides the user to contact Instabill which normally offers the users numerous payment processing solutions for the technical support merchants which may be separated into four categories.
Instabill provide merchant account for tech support to connect to a vast number of domestic,offshore affairs.

Merchant account for tech support

NORTON.COM/SETUP 13.12.2018 13:41
Norton.com/setup, Norton Setup EU, http://www.norton.com/setup
norton.com/setup - The company has developed a vast variety of security tools and software. Norton is one of the most popular brands amongst the users which offers the protection from malware and other threats. Unlike the other security tools available in the market the Norton Antivirus offers the cross-platform security. Also, the removal of malware from your system after detecting it using the scanning features.

NORTON.COM/SETUP
Garmin.com/express 13.12.2018 13:41
Garmin Download at http://www.garmin.com/express. Register, update and sync your garmin express today and get started with your Garmin mapsGarmin.com/express
activation.kaspersky.com 13.12.2018 13:42
Disclaimer: http://www.activation-kaspersky.com is an independent support provider on On-Demand Technical Services For Kaspersky products. Use Of Kaspersky Name, logo, trademarks & Product Images is only for reference and in no way intended to suggest that http://www.activation-kaspersky.com has any business association with Kaspersky trademarks,Names,logo and Images are the property of their respective owners, http://www.activation-kaspersky.com disclaims any ownership in such conditions.

activation-kaspersky.com
Laboratory Equipments 13.12.2018 13:47
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. http://www.axivasichem.com/
jassicarobbie 13.12.2018 14:35
If you want to technical support regarding Epson printer, then contact Epson Helpline Number for online customer help service.
Support For Brother Printer Number 14.12.2018 12:20
Brother printers have earned a big name among the computer users all across the globe. Available in a variety of models and types, these printers are a synonym to the excellence and supreme quality. In addition to these two key characteristics, Brother Printers are also recognized for their long life and easy installation and set up. You can connect a brother printer tech number to a computer system through a wired or wireless connection. Once connected, you can print the documents without any hassle.
Before you start connecting your printer to a wireless network, note down your Network name and network key. To know how to check these two wireless network settings, connect to the Brother Printer customer support number and get immediate assistance from a certified technician. (Please note that the Brother printers support only the first WEP KEY. If your device is connected to a router that is using one or more WEP KEY, then take only the first WEP KEY.)
http://printer-help-number.com/brother-printer-support.html
Canon Printer Support Number 14.12.2018 12:21
Canon, the Japanese multinational company, holds a significant market share and huge reputation among the manufacturers of imaging as well as optical products. The range of printers offered by this renowned brand is known for its superior performance, excellent features, unmatched functionalities, and ease of handling. Moreover, the company also renders 24*7 Canon printer customer support services where customers can contact to get assistance from an expert. canon printer support number.
To make the most of a Canon printer, a user needs to install its drivers on a Windows or Mac device. Moreover, if you want to print online documents or want to free yourself from the hassle of plugging in different cables to connect it to a PC, then you would be happy to know that you can also connect a Canon printer wirelessly. Call for 24*7 (1844-797-8692)
http://printer-help-number.com/canon-printer-support.html
Epson Printer Tech Support Number 14.12.2018 12:22
Seiko Epson is a big brand from japan specially for printers. Epson printer market is spread all over the world so it is one of the world's largest manufacturers of computer printers, and information and imaging related equipment. Its all about epson now if you are a epson user and using some printers or any other equipments of epson you may need epson printer support number when get into some trouble while using a printer such as: epson printer not printing, epson printer troubleshooting, printer not connecting wirelessly or you are getting an access denied message. If you face one of these problems or any other problems related to epson printer you should call epson printer support to resolve your problem. Here in this post i giving epson printer help number you just need to call them an the tech support executive will help you in all the aspects. Here is the number 1-844-797-8692.
http://printer-help-number.com/epson-printer-support.html

Jätä kommentti