Pankkien tulevaisuus digitalisaation kynsissä

Digitalisaatio on iso ja merkittävä käsite tämän päivän maailmassa. Tekniikka kehittyy tällä hetkellä todella kovaa vauhtia, eikä sen kehityksellä näytä olevan loppua. Suurin osa lähes kaikesta arkipäiväisestä materiaalista on siirtynyt sähköiseen muotoon. Digitalisaatio on lisäksi vaikuttanut maksumarkkinoilla moniin asioihin. Digitalisaatio on tehnyt monta asiaa paljon helpommaksi. Sama trendi näyttää vaikuttavan myös pankkien toimintaan.

Pankit eivät ole jääneet jalkoihin digitalisaation johdosta. Verkkopankissa on voinut suorittaa maksuja jo varsin pitkään, ja pankkikortit yleistyivät 1980-luvun tietämissä. Pankit ovat pystyneet säilyttämään asemansa yhteiskunnassa ja niillä on siinä yhä tärkeä funktio. Vaikka digitalisaatio on vaikuttanut pankkien toimintaan, ne ovat pystyneet mukautumaan ajan kuluessa. Pankkien toiminta todennäköisesti muuttuu edelleen radikaalisti, kun digitalisaatio jatkaa kehitystään.

Onko pankkeja olemassa tulevaisuudessa? Miten maksaminen muuttuu? Nämä ovat laajoja kysymyksiä ja niille löytyy erilaisia vastauksia ja mielipiteitä. Käyn tässä läpi vain omia mielipiteitäni.

Ensinnäkin uskon, että pankkeja tullaan tarvitsemaan jatkossakin. Sitä, minkälaisia pankkeja tulevaisuudessa on olemassa, on vaikea kuvitella. Ihmiset tarvitsevat paikan – fyysisen tai sähköisen – jossa raha-asioita voi hoitaa. Pankin sijainnilla ei sinänsä ole väliä, kunhan se palvelee asiakkaitaan riittävän hyvin. Raha säilyy hyvin tärkeänä vaihdon välineenä myös jatkossa, ja varsinkin palveluiden ja taloudellisten neuvojen tärkeys korostuu tulevaisuudessa. Ihmiset odottavat pankeilta yhä turvallisempia ja turvallisempia keinoja käyttää verkkopankkeja, mutta samalla myös helppokäyttöisiä palveluita. Tämä yhtälö on vaikea saavuttaa, mutta siihen suuntaan pankit ovat koko ajan menossa.

Ihmiset haluavat jatkossa siis yhä luotettavampia ja turvallisempia palveluja pankkiasioinnin suorittamiselle älypuhelimissa. Lisäksi markkinoille on tullut saataville monenlaisia uusia digitaalisia palveluja. Mobiili- ja lähimaksaminen ovat uusimpia innovaatioita, ja niiden käyttö leviää nopeasti. Maksutavat ovat jo muuttuneet – saa nähdä, mihin maksaminen kehittyy seuraavalla vuosikymmenellä. Pankeille lankeaa mobiilistumisen myötä myös paljon vastuuta. Asiakkaiden rahat pitää pystyä pitämään yhtä hyvässä turvassa kuin tähänkin mennessä. Pankit ovat onnistuneet pitämään tietoturvan hyvässä kuosissa, joten uskon, että sama jatkuu.

Pankkipalveluiden saavuttaminen missä ja milloin tahansa on todella iso asia tulevaisuudessa. Mobiilistuminen on tuonut mukanaan sen, että ihmiset ovat tottuneet hoitamaan asioitaan olivat he sitten Utsjoella tai Saimaan järven rannalla. Ihmisillä on tulevaisuudessa vielä suurempi halu suorittaa pankkiasioitaan kaikkialla ilman tarvetta etsiä lähintä fyysistä pankkia. Vaikka on yhä paljon ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet mobiilipankkeihin, niiden käyttö tulee lisääntymään ja niistä tulee suositumpia jatkossa.

Tulevaisuudessa tulemme näkemään luultavasti enemmän uudenlaisia pankkien tarjoamia pankkisovelluksia. Pankkitoiminta on keskittynyt sähköisessä ympäristössä lähes ainoastaan verkkopankkeihin, mutta näen todennäköisenä, että pankit alkavat tarjota uusia, erilaisia pankkisovelluksia asiakkaillensa. Näin pankit voivat monipuolistaa tarjontaansa digitalisaation avulla. Asiakkaiden odotukset pankkeja kohtaan kasvavat ja turvallisuus nousee merkittävimmäksi asiaksi.

Pankkien tulevaisuuden toiminta on muutoksessa. Jos asiaa miettii laajemmasta näkökulmasta, niin pankit voivat luopua kokonaan fyysisistä konttoreista ja pankkien toiminta voidaan digitalisoida kokonaan. Fyysisillä palveluilla tarkoitan mahdollisuutta mennä paikan päälle pankkiin ja suorittaa esimerkiksi neuvotteluita pankkivirkailijan kanssa. Uskon, että jatkossakin tarvitaan neuvottelumahdollisuus alan asiantuntijan kanssa, mutta neuvottelutkin voidaan siirtää sähköiseen ympäristöön. Esimerkiksi videopuhelu alan asiantuntijan kanssa voisi toimia hyvin. Toisaalta asiantuntijan ei edes tarvitsisi olla oikea ihminen. Tulevaisuudessa voisi olla nimittäin mahdollista suorittaa neuvotteluita opetettujen robottien kanssa.

Pankeilla on myös muita tehtäviä kuin toimia neuvonantajina asiakkailleen. Pankkien toiminta perustuu hyvin paljon luotonantoon. Tulevaisuudessa voimme hyvinkin nähdä automatisoidun luotonannon. Se perustuisi algoritmeihin, jotka osaisivat seurata korkoja ja antaa asiakkaille luottoa. Olen itse ihan varma siitä, että fyysiset pankit häviävät katukuvasta jossain vaiheessa. Sitä, milloin kaikki palvelut ovat siirtyneet sähköiseen muotoon, minun on vaikea ennustaa.

Jos fyysisten pankkien aikakausi loppuu, voisi kuvitella, että keskuspankin rooli pysyy vahvana ellei peräti vahvistu. Näin ainakin itse ajattelen. Nimittäin keskuspankeista ei voi luopua kokonaan, koska niillä on hyvin tärkeä asema yhteiskunnassa. Jatkossakin tarvitaan kansallista rahapolitiikkaa ja riskien valvontaa hoitava toimija.

Koska pankit haluavat kehittyä digitalisaatiossa, täytyy niiden vastata kunnolla asiakkaidensa vaatimuksiin.Se pankki, joka tekee kaikesta asioinnista pankkimaailmassa helppoa ja kätevää, mutta samalla myös turvallista, tulee menestymään. Lisäksi kilpailu kovenee maksumarkkinoilla, koska sähköiseen muotoon siirtyminen houkuttaa uusia tekijöitä uusine innovaatioineen. Uskon, että syntyy uusia pankkeja.

Yhtenä mielenkiintoisena asiana liittyen digitalisoitumisen tuomiin hyötyihin, on reaaliaikaisuus. Se helpottaa pankkien tarjoamaa palvelua asiakkailleen. Se, että rahansiirto voi tapahtua reaaliaikaisesti on todella iso harppaus. Nykyäänhän raha siirtyy tililtä toiselle pienellä viivellä, ellei tilit kuulu samaan pankkikonserniin. Tulevaisuudessa voitaisiin siirtää rahaa ilman minkäänlaisia viiveitä pankista toiseen ja maasta toiseen. Toinen tähän liittyvä muutos olisi se, että pankit voisivat seurata asiakkaitaan reaaliaikaisesti. Tästä hyötyisivät sekä pankit että asiakkaat. Pankit voisivat tarjota uudenlaisia palveluja, ja asiakkaat voisivat saada reaaliaikaisia neuvoja omalta pankiltaan.

Digitalisaatio on toisaalta hidasta. Olen itse yhä kohdannut kauppoja, joissa ei käy edes pankkikortti, vaan niissä otetaan vastaan ainoastaan käteistä. Käteinen on uusien elektronisten järjestelmien ja palveluiden myötä varmasti vähenemässä, ja se voi hankaloittaa niitä kaupan alueita, joissa ei olla ajan tasalla digitalisaatiosta.

Näinä aikoina, kun digitalisaatio luo uusia palvelumalleja kaikille aloille, on outoa, etteivät kaikki alat ole hyötyneet tai halunneet hyötyä digitalisaatiosta. Tällöin tulee miettineeksi, että tuleeko digitalisaatio liian nopeasti mukaan meidän arkeemme ja kulutustapoihimme. Sen seurauksena voi syntyä epätasaisia alueita, joissa joissain voi hyödyntää uusinta innovaatioita, kuten mobiilimaksamista, ja joissain paikoissa käy vain perinteinen käteinen. Minä olen varma, että käteisestä luovutaan jossain vaiheessa.

Olen siis sitä mieltä, että digitalisaatio on iso asia ja merkittävä globaalisti tapahtuva muutos. Digitalisoitumisen suurin tuoma etu pankkitoiminnassa on maksamistapojen tekeminen helpommaksi. Muutos ihmisten tavoissa käyttää erilaisia maksutapoja on hidasta, mutta uskon, että uusia tapoja ilmenee ajan saatossa. Jossain vaiheessa on vain pakko hypätä uusimpien innovaatioiden kyytiin. Uudet innovaatiot tulevat menestymään markkinoilla vain, jos ne ovat käyttäjälähtöisiä. Jos pankkijärjestelmät eivät ole käyttäjälähtöisiä, käyttäjät eivät hyödy uusista innovaatioista, eivätkä halua käyttää niitä. Tämä pitää ottaa huomioon jo järjestelmien kehitysvaiheessa, ja ottaa suunnitteluun mukaan kuluttajia.

Maksutapojen digitalisoitumisen myötä maksutapojen on kehityttävä niin paljon, että muutoksessa on järkeä. Tähän mennessä se on aika hyvin onnistunut mobiilimaksamisen myötä, mutta se saadanko uusista maksamistavoista kaikkien aikojen tehokkaimpia, jää nähtäväksi. 

Julius Rajasalo

Kirjoittaja on espoolaisen Mattlidens gymnasiumin oppilas, joka tutustui TET-harjoittelussa Suomen Pankkiin.Kommentit (1)

lovelySimran 25.03.2019 15:35
My Name Is Priya Singh. I Run My Own Mumbai Escorts Service. I Am An Independent Mumbai Escort Girl. I Am Beautiful And Hot. My Service Charge Is Low And Service Is Super. Being Professional I Have Seven Years’ Experience As An Escort Girl. So I Understand And Feel The Real Needs And Requirement Of My Each Client. You Can Taste Me Any Time. According The Convenience You Can Avail My VIP Escort Service At Your Home Or In Hotel Also. To Book My VIP Mumbai Escort Service Call +91 9987215552. Visit http://www.escortagencyinmumbai.com/

Visit the Links Below And Have A Look At My Various Mumbai Escort Services-

http://www.escortagencyinmumbai.com/
http://www.escortagencyinmumbai.com/mumbai-call-girls/
http://www.escortagencyinmumbai.com/mumbai-escorts-in-vile-parle/
http://www.escortagencyinmumbai.com/bandra-escorts/
http://www.escortagencyinmumbai.com/juhu-escorts/
http://www.escortagencyinmumbai.com/andheri-escorts/
http://www.escortagencyinmumbai.com/escort-service-in-colaba/

Jätä kommentti