Mitä raha on?

Käsitettä "raha" käytetään arkikielessä usein huolettomasti. Sanalla voidaan tarkoittaa mitä tahansa varallisuutta, jopa kiinteistöjä ja autoja. Mitä raha oikeasti pohjimmiltaan on ja mistä sitä tulee?

Lue tekstit ja tee sitten rahaan liittyvät tehtävät.

20_e_seteli.jpg