För läraren

Finlands Bank önskar sprida ekonomisk kunskap till de unga. I detta syfte har banken lagt upp ett helt Eurokampus med bland annat tävlingar i ekonomi, Ekonomi i klartext-seminarier för lärarna och denna digra studiewebb. Också besök av elevgrupper på Myntmuseet och Finlands Bank faller inom ramen för Eurokampus.

Studiewebben tillhandahåller spel, videofilmer och texter av olika slag, som har tagits fram med tanke på målsättningarna i läroplanerna för ekonomisk kunskap i högstadiet, gymnasiet och yrkesinstitut. Syftet är att ge en lättfattlig överblick med bland annat förklaringar till varför prisstabilitet är viktigt, vilka Finlands Banks och Europeiska centralbankens uppgifter är, hur statistik ska tolkas, vilka saker en låntagare bör tänka på och vad pengar är.

Vi hoppas att Eurokampus kan vara till konkret stöd för dig i undervisningen. Här på lärarwebben kan du läsa mer om på vilket sätt du som lärare kan ha nytta av Eurokampus.

teemakuva_eurokampus_554.jpg