Ekonomi i klartext


Ekonomi i klartext-seminarierna arrangeras hösten 2016 i Helsingfors, Uleåborg och Tammerfors. Årets tema är "Ekonomi och vardag". 

Seminarierna syftar till att introducera aktuella frågor i ekonomi för lärarna genom att erbjuda intressanta och tankeväckande expertföreläsningar. På seminarierna får lärarna tips och inspiration om aktuella ekonomiska frågor som de kan ta upp i undervisningen.

För arrangemangen svarar Förbundet för lärarna i historia och samhällskunskap FLHS i samarbete med Finansbranschens Centralförbund, Utbildningsstyrelsen, Börsstiftelsen, Finlands Bank och Ekonomiska informationsbyrån. Endagsseminarierna är gratis.

Seminariet i Helsingfors direktsänds via webcast 15.9. För att följa seminariet behövs endast dator, internetförbindelse och högtalare. Tittarna ser och hör föredragen och kan också se eventuella stordior. Det är också möjligt att delta i diskussionen via en chattruta.

Upplysningar och anmälningar på finska: FLHS anmälningsblankett.

Seminariespråket är finska. Se detaljerat program på webbplatsen för respektive seminarium:

Tammerfors 7.9.2016

Uleåborg 13.9.2016

Helsingfors 15.9.2016


Kraakraa.gif