Generation €uro tävlingen

Tidsplan 2017/2018

Omgång 1 – Flervalsfrågor online: 4 oktober – 17 november 2017 
Omgång 2 – Analysuppgift: 30 november 2017 – 24 januari 2018
Omgång 3 – Presentation: 5 mars 2018 (datumet preliminärt) 
Prisutdelning på ECB: 10–11 april 2018

Generation €uro är en nätbaserad lagtävling för studenter i euroländerna som ska utveckla insikter i penningpolitik och penningpolitiska mål. Tävlingen är också öppen för elever på andra stadiet i Finland, eftersom Finlands Bank medverkar som tävlingsarrangör på finska och svenska.

Läraren har en nyckelroll i tävlingen i egenskap av tränare som vägleder laget i dess penningpolitiska studier. Läraren behöver dock inte vara expert på penningpolitik. Vi här på Finlands Bank svarar gärna på de frågor som läraren och laget ställs inför under tävlingens lopp. Tävlingens primära mål är att inspirera unga till att sätta sig in i penningpolitik och centralbanksverksamhet, men vi tror att också lärarna kommer att lära sig något nytt under tävlingens gång och få idéer för sitt eget arbete.

Mer information