Klass- och hemuppgifter

På Eurokampus webbplatsen finns ett stort antal uppgifter som du kan be eleverna göra under lektionen eller ge dem som hemuppgift. Eleverna kan lösa uppgifterna direkt på nätet och skriva ut lösningen för att lämna in den till läraren. Men uppgifterna kan också lösas utan dator. Då skriver läraren först ut övningarna och ger utskrifterna till eleverna att fylla i. Läraren kan då under lektionen gå igenom de rätta svaren med eleverna.

Elever som löser övningarna på nätet får genast veta de rätta svaren och en hur stor andel av svaren som är rätt.

Övningsuppgifter på Eurokampus