Finlands Bank och Eurosystemet

Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder som har gått med i euroområdet bildar Eurosystemet, dit också Finlands Bank hör.

Detta avsnitt behandlar Finlands Banks verksamhet och bankens roll som en del av Eurosystemet. Läs ännu den övriga texten i avsnittet och övergå först därefter till uppgifterna.

euroyo.jpg