Vem fattar besluten inom ECB?

ECB-rådet är högsta beslutande organ i Eurosystemet. Medlemmar i rådet är medlemmarna av ECB:s direktion och cheferna för centralbankerna i euroländerna, bland annat Finlands Banks chefdirektör. ECB-rådet sammanträder regelbundet två gånger i månaden i Frankfurt och dess viktigaste uppgift är att besluta om penningpolitiken i euroområdet.

ECB:s direktion har sex medlemmar, inklusive ECB-ordföranden. Direktionen svarar för ECB:s löpande verksamhet enligt ECB-rådets riktlinjer. Direktionen leder ECB:s verksamhet i Frankfurt, ansvarar för förberedelserna av ECB-rådets sammanträden och tar fram beslutsunderlagen för dessa.

ECB:s allmänna råd behandlar ärenden som gäller alla EU-länderna. Det består av cheferna för de nationella centralbankerna i EU-länderna samt ECB:s ordförande och vice ordförande. Finlands Banks chefdirektör är således medlem av både rådet och allmänna rådet, medan till exempel svenska riksbankschefen hör till allmänna rådet, men inte till ECB-rådet. Allmänna rådet sammanträder i regel fyra gånger per år. Rådet medverkar till att fullgöra och samordna ECB:s rådgivande funktioner och förbereda utvidgningen av euroområdet men deltar inte i beslut som gäller Eurosystemet.

 Erkki_Liikanen_olander.jpg

 Finlands Banks chefdirektör är medlem av ECB-rådet.