Penningpolitik

De penningpolitiska besluten fattas av centralbanker. Vad innebär detta? Centralbankerna fastställer till exempel styrräntorna som reglerar marknadsräntorna, såsom Euribor, vilka i sin tur påverkar bland annat bostadslånen.

Finlands Bank för inte en egen penningpolitik, utan euroområdet har en gemensam penningpolitik som genomförs av Eurosystemet. Till systemet hör euroländernas centralbanker och Europeiska Centralbanken (ECB) i Frankfurt. Högsta beslutande organ i Eurosystemet är ECB:s råd. Till ECB-rådet hör ECB:s direktion och chefdirektörerna för centralbankerna i euroområdet, bland dem Finlands Banks chefdirektör.

Huvudmålet för Eurosystemets penningpolitik är att bevara prisstabiliteten i euroområdet. När du tänker på din egen ekonomi, förstår du säkert varför det är bra att prisstegringen hålls måttlig. Precis som du har också företagen det enkelt att planera hur de använder sina medel med vetskapen om att priserna och värdet på de egna besparingarna i stort sett är oförändrade.

Ta en närmare titt på penningpolitiken och gör sedan uppgifterna för att testa vad du har lärt dig.