Spel och tävlingar

Finlands Bank är medarrangör i olika tävlingar i ekonomi för gymnasieelever, bland annat i den årligen återkommande, riksomfattande Ekonomiguru-tävlingen för gymnasieelever, som syftar till att öka de ungas ekonomiska kunskaper, och i lagtävlingen Generation €uro Students’ Award, som går av stapeln i alla euroländerna och syftar till att ge alla elever på andra stadiet inblick i det penningpolitiska beslutsfattandet och lära ut grundläggande ekonomiska begrepp.

Finanzity är ett spännande webbspel som ska stödja inlärningen av ekonomi. Du kan också testa dina kunskaper i ekonomi i Guru quiz-spelet.