Användningsvillkor

Webbplatsen Eurokampus är en webbtjänst som innehas och administreras av Finlands Bank. Det publicerade materialet kommer från tillförlitliga källor. Källor till innehållet utgörs av bl.a. material som tagits fram av Europeiska centralbanken.

Texterna, uppgifterna, videofilmerna, bilderna, penningpolitikspelet, frågesporten, Finanzity och värdeomräknaren har producerats av Finlands Bank: © Suomen Pankki, om inte annat anges.

Reproducering av Finlands Banks och ECB:s material för undervisningsändamål och icke-kommersiella ändamål (t.ex. kopiering och spridning i skolorna) är tillåtna om källan anges.

Tekniska förutsättningar

Webbläsaren måste kunna hantera formatmallar (CSS) och JavaScript. Vi rekommenderar IE 7, Firefox 3, Opera 10 eller nyare versioner. Rekommenderad upplösning för bildskärmen är 1 024 x 768 pixlar.

Dokument i pdf-format, t.ex. publikationer, kan läsas med Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ned på webbsidan för Adobe Reader.

Användning av Finlands Banks namn och logo

Finlands Banks namn kan användas i bedrägligt syfte för att uppmana företag, sammanslutningar eller privatpersoner t.ex. att utföra transaktioner via banken.

Finlands Bank tillhandahåller inte finansiella tjänster av detta slag och samlar t.ex. inte in serviceavgifter eller skatt på internationella transaktioner. Finlands Bank hanterar inte heller kreditkortsuppgifter.

Finlands Bank svarar inte för ovan nämnda eller andra kriminella aktiviteter eller för sålunda eventuellt uppkomna ekonomiska förluster eller andra skador. Vid misstankar om bedrägeri, förfalskningar eller annan kriminell aktivitet är det bäst att vända sig till polisen.